Fotodesign Diana Doardo
St. Pietersstraat 10a
Leut - Maasmechelen
TEL. 089/38.69.56
Fotodesign Diana Doardo

Fotodesign Diana Doardo/Privacy Statement

Bescherming Persoonlijke Levenssfeer

  1. De door u aangeleverde persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt in correspondentie over uw opdracht/aanvraag en zal geenszins worden gebruikt voor reclamedoeleinden.
  2. Uw adresgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit voor uw opdracht/aanvraag noodzakelijk is.
  3. Uw adresgegevens worden niet gebruikt voor promotionele doeleinden. Mocht zoiets in de toekomst wel gepland gaan worden, dan wordt u daar middels deze website van op de hoogte gehouden. U krijgt dan bij het invullen van uw gegevens de mogelijkheid aan te duiden of u al dan niet mee wilt doen aan een eventuele promotionele aktie.
Voor vragen en/of nadere informatie over deze verklaring, neemt u contact op met Fotodesign Diana Doardo.
Alle rechten voorbehouden.